Disaster ReliefHumanity First werd opgericht als een hulporganisatie tijdens rampen. Heden daags beschouwen we het als een van onze hoofdtaken om mensen in acute nood te helpen. Humanity First heeft gereageerd op meer dan 130 ramp gebeurtenissen in 63 landen en verspreid  over zes continenten. Meer dan een miljoen slachtoffers van rampen waaronder aardbevingen, overstromingen, droogte en conflicten werden voorzien van noodhulp. Humanity Firts bood onderdak, voedsel en water, sanitaire voorzieningen en hygiëne.  Tevens werden er diensten waaronder onderwijs, beroepsopleiding, waterinfrastructuur op de langere termijn aan geboden.