Doe een donatie

Stichting Humanity First (Nederland)
Een afdeling van Humanity First International
Opgericht op 31 mei 2006
Gevestigd te ’s-Gravenhage
Handelsregister nr. 27289859

Uw donaties zijn bijzonder welkom.

Ons bankrekeningnummer is NL60ABNA0406809720

ten name van de Stichting Humanity First.

Wij danken u bij voorbaat.