Humanity First heeft de volgende programma’s opgericht:

 

Rohingya vluchtelingen

Al geruime tijd wordt het Rohingya-volk in Myanmar systematisch onderdrukt. De leden van
dit volk verkeren onder erbarmelijke omstandigheden. Zij zijn het slachtoffer van wreedheden
en hebben te maken met een enorme humanitaire crisis.
Humanity First heeft een deel van een opvangstkamp voor deze vluchtelingen in Bangladesh
toegewezen gekregen, waar zij tracht de nood van deze vluchtelingen enigszins te lenigen.
Bijdragen voor hulp aan deze slachtoffers zijn uiteraard bijzonder welkom.

 

Kennis voor het leven
Het bouwen en runnen van scholen, studenten van beurzen en uniformen voorzien en

het verstrekken aan scholen van wetenschappelijke laboratoria, computers en bibliotheken.

Voeden van een dorp
De verstrekking aan arme boeren van zaden, gereedschap, irrigatie, opslagmogelijkheden

voor de oogst en fabriekjes voor de verwerking van landbouwproducten.

Water voor het leven
Installatie en onderhoud van handpompen, putten, bronbescherming, zwaartekracht gevoede systemen,

megaflow systemen, regenwateropvang , noodwaterfiltratie en sanitaire voorzieningen.

Geschenk van het zien
Cataract(staar)operaties en brilrecepten

De verzorging van weeskinderen
Het beheer en de middelen om weeskinderen te ondersteunen.

Leer een vaardigheid
Beroepsopleidingen ter verkrijging van een certificaat/diploma in de ICT, kleding maken,

auto-onderhoud, kappersopleidingen en mechanische en technische vaardigheden.